Keutamaan Bertaqwa

Print Friendly, PDF & Email
 1. Memperoleh furqaan dan maghfirah dari Allah SWT

  “Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan,. dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (Q.S. Al-Anfal: 29).

 2. Memperoleh limpahan barakah dari langit dan bumi

  “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S. Al-A’raf: 96)

 3. Diberi kemudahan dalam segala urusannya  

  “dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Q.S. Ath-Thalaq: 4)

 4. Mendapatkan solusi dari berbagai problem yang dihadapi, dan akan mendapatkan riqki tanpa diduga

  “…barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”. (Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

 5. Amal baiknya diterima oleh Allah SWT

  “Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Maidah: 27)

 6. Akan menjadi penduduk surga

  “…untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”. (Q.S. Ali ‘Imran: 15)

Updated: November 24, 2017 — 3:36 pm