Dosen Penasehat Akademik

PENASEHAT AKADEMIK

Penasehat Akademik adalah dosen yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto untuk mem­berikan bimbingan akademik kepada maha­siswa dalam rangka mencapai hasil pembelajaran yang maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

TUGAS PENASEHAT AKADEMIK

Penasehat Akademik bertugas untuk membantu mahasiswa dalam:

 1. Menyesuaikan diri, bertindak, dan berpikir sesuai dengan kehidupan kampus.
 2. Me­laksanakan cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien.
 3. Meng­atasi kesulitan dan ham­batan yang berhubungan dengan studinya.
 4. Me­mahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi.
 5. Menentu­kan berbagai alternatif dalam penyelesaian studinya.

KEWAJIBAN PENASEHAT AKADEMIK

 1. Me­ngadakan pertemuan kon­sultatif dengan mahasiswa yang di­bimbing secara pe­riodik dan/atau waktunya dapat disepakati bersama.
 2. Membimbing maha­siswa dalam bidang aka­demik secara preventif, korektif, dan persuasif, baik secara perorangan maupun kelompok.
 3. Meng­konsultasikan kepada Ketua Program Studi apabila ada masalah aka­demis yang tidak dapat diatasi oleh Pena­sihat Akademik.
 4. Ber­tang­gung jawab atas kelan­caran kegiatan bimbingan akademik dan tidak dibenarkan memberikan tang­gung jawabnya ke­pada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Pascasarjana.
 5. Me­nyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerja bimbingan akademik kepada Direktur Pascasarjana lewat Ketua Program Studi.
 6. Memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal tesis maksimal 6 mahasiswa/ semester.
 7. Membimbing dan mengesahkan KRS

DAFTAR PENASEHAT AKADEMIK

Untuk cek Dosen Penasehat Akademik silahkan ketik pada kolom search


NIMNAMADOSEN PENASEHAT AKADEMIK
201762004Ahmad Fahmi NugrohoDr. H. Ridwan, M.Ag.
191762001Adhi MaftuhinDr. H. Syufa'at, M.Ag.
191762002Allina Mustaufiatin Ni`MahDr. H. Syufa'at, M.Ag.
191762003Arif RohmanDr. H. Syufa'at, M.Ag.
191762004Dhany HistoriawanDr. H. Syufa'at, M.Ag.
191762005Eka Nur BaitiDr. H. Syufa'at, M.Ag.
201762001Abdul HafidDr. H. Syufa'at, M.Ag.
201762002Abdulloh MubarokDr. H. Syufa'at, M.Ag.
201762008Mira Haning SantikaDr. H. Syufa'at, M.Ag.
1617622004Muhammad Abdulah SubekhiDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
191762006HidayaturrochmanDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1717621001Musa AkbarDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
181762007UlinnuhaDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
191762007Iim MuhayatiDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
201762005Ahmad Hadidul FahmiDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
181762003Khikmatun AmaliaDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
181762004Mochamad Reza AmifDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
191762010Nadya Rizky AzizahDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
201762007Heri KurniawanDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
191762008Imam AmrullohDr. H. Ansori, M.Ag.
191762009Miftakhul Laty Yuli IsforoDr. H. Ansori, M.Ag.
201762010UlfatussofaDr. H. Ansori, M.Ag.
191762011Rahman MunandriDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
191762012SalimadinDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
191762013Sinta AnggraeniDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201762003AbroriDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201762006Firman NizarDr. Supani, M.A.
181762005Mohamad Nur SaifudinDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181762001Ahmad MuflikhudinDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181762006Nufi Mu`tamar AlmahmudiDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
181762002Dewi Utami SariDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
201762009SudinDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
201762011Zayyan Hadhari BikDr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
1717652015Okta FakhrurizaDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
191765023SiswogoDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
201765006Ida YuningsihDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
201765008Indah KurniawatiDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717652003Amir MahmudProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
1717652008Khoerul AnamProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
191765025Sitti SururiyahProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201765007Imam TobroniProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201765020Widy AstutiProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
191765010Fuad ZenDr. H. M. Najib, M.Hum.
191765011Gatot PamujiDr. H. M. Najib, M.Hum.
191765012JuriyatiDr. H. M. Najib, M.Hum.
191765013Lia RohmaliahDr. H. M. Najib, M.Hum.
201765014Senoadji WidodoDr. H. M. Najib, M.Hum.
201765016Syarif HidayatDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651017WaryantoProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651023BurhanuddinProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765005Brilianti Ade SaputriProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765006Dedi PriyantoroProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765007Esa Kurnia DahlanProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765008Farkhatun ZahrohProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765009FatimahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765043MukminProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765044MuttaqinProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765045Nur RokhmahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765046Siti JulaehaProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191765047Tol'ah Aeni FirdiasihProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201765019Wan Alawee SamaengProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201765023Aniul Ma'wahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201765024Arba' KaromainiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201765027JamiahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201765030M. Mamun Farid FarihiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201765039Titi KurniatiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717652006Didit HernowoDr. Subur, M.Ag.
191765026Syaefudin PurwantoDr. Subur, M.Ag.
201765004Dedah JubaedahDr. Subur, M.Ag.
1717652007Eli Fitrotul ArofahDr. Suparjo, M.A.
1717652013Nailatun NimahDr. Suparjo, M.A.
1717652017Tri WahyuniDr. Suparjo, M.A.
191765027Syaeful AnwarDr. Suparjo, M.A.
201765003Dani SistrianiDr. Suparjo, M.A.
191765014Lyli AndrianiDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
191765015Miswadi WarsonoDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
191765016Muhammad Afri BahtiarDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
191765017Muhammad Faishal DanialDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
201765013Rizal NoviyantoDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
201765015Sri BudimanDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
191765028Syailendra Sabdo Djati P.S.Dr. Maria Ulpah, M.Si.
191765029Teguh Dasa PriantoDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651006Fikri AminullohDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
1717651007Heri SaptonoDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765001Adun PriyantoDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765002Afifah MuzayanahDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765003Ahmad RiyantoDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765004Annisa RizkianaDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765024Siti MaesarohDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765038Mohamad MiftahDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765039Mohammad MuzakiDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765040Mohammad TamrinDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765041MujayarohDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191765042MukhayatunDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201765028KhofiyahDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201765029M. Imam ShubhiyDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201765031MahruriDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201765032Moh. Fatir AinunnajibDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201765034Muhammad Nabhan PerdanaDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
181765007Rounaqun Na`maDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
191765030Wafiqul UmamDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
191765031WainahDr. Musta'in, M.Si.
181765005Mustamim LuthfiProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
191765032Yuni KartiniDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
181765014Zulfikar Abdulah Iman HaqiqiDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
191765033Zuan Millati Nailatun NafisahDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201765002Apta Satia NirbayaDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
181765003Galuh Setia WardhaniDr. H. Munjin, M.Pd.I.
181765015Agus PriantoDr. H. Munjin, M.Pd.I.
191765050NarwatiDr. H. Munjin, M.Pd.I.
201765022AlfatiahDr. H. Munjin, M.Pd.I.
201765025Efriana Laela KaromahDr. H. Munjin, M.Pd.I.
181765016Anwar MuttaqinDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181765017Didit Ariyanto ArifinDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191765034Agus TriyantoDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191765035JuwariahDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191765036KuntoroDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201765021Akhmad ShofaniDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201765038TaufikurrohmanDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181765018Firman AlifDr. Mutijah, M.Si.
181765019Hamid MustofaDr. Mutijah, M.Si.
191765049SarnoDr. Mutijah, M.Si.
181765001Ali Bin ThahirDr. Fajar Hardoyono, M.Sc.
191765022NurkhisomDr. M. Misbah, M.Ag.
191765037Ma'muronDr. M. Misbah, M.Ag.
191765048Yunia Rosi RozanaDr. M. Misbah, M.Ag.
191765051Dewi Ainur RosyidaDr. M. Misbah, M.Ag.
201765033Muh Ikmaalul HudaDr. M. Misbah, M.Ag.
201765036NurokhmahDr. M. Misbah, M.Ag.
191765018Muhammad Urnieka FalahDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
191765019Muhtar YusufDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
191765020Nina AsrieDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
191765021Novi HerlinaDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
201765011Radenrara Imro'atun IstikhomahDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
201765012Restu Angga PermanaDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
201765026Fandhy AgamDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201765035Nadhifah Mizana Al-AzwiDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201765009Mistina HidayatiDr. Nurfuadi, M.Pd.I.
201765010Munfa'atinDr. Nurfuadi, M.Pd.I.
201765018Wahyu Fatikhatul UmniyahDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
201765017Viktori AzizDr. H. Siswadi, M.Pd.I.
201765005Dwi Riyani Darma SetianingsihDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
201765001Amanee Daree-IshohDr. H. Suwito, M.Ag.
201765037Slamet PamujiDr. H. Suwito, M.Ag.
191766001Abdul RozakProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191766002AbdulatifProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191766003Adi PurnomoProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201766001Ade Eka PradanaProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201766003Dede Wahyu SetyadiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201766004Eka Qorina FasyikhahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717661019Yanuar Reza GufroniDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717662003Aziz PristiyantoDr. H. Rohmad, M.Pd.
201766005Galih LatianoDr. H. Rohmad, M.Pd.
201766006Ika JuniartiDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717662006Fitri MasadiDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
191766038SaefiyaniDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
191766039Sari Laela Sa'dijahDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
201766009Indah LestariDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
201766010Isnaini Nur AfiifahDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717661003Akhmad MuzakkiDr. H. Suwito, M.Ag.
1717661004Aris MunandarDr. H. Suwito, M.Ag.
1717661016Surotul YasinDr. H. Suwito, M.Ag.
1717661017Ulul HudaDr. H. Suwito, M.Ag.
1717662008Ikhya KhakimudinDr. H. Suwito, M.Ag.
201766017Sofia Maria UlfahDr. H. Suwito, M.Ag.
201766018Abdul HanifDr. H. Suwito, M.Ag.
1717662010Khabib AshidiqDr. Subur, M.Ag.
1717662012Muhammad KharisDr. Subur, M.Ag.
191766022Defan ZamathoriqDr. Subur, M.Ag.
201766014Nuruema LaemohDr. Subur, M.Ag.
201766015Oki WitasariDr. Subur, M.Ag.
1717661006Haryanto Budi SaputroDr. Suparjo, M.A.
1717661007Imam LathiffudinDr. Suparjo, M.A.
1717662013M. Mudrik MaulanaDr. Suparjo, M.A.
191766023Faiz AbdullahDr. Suparjo, M.A.
201766032RionoDr. Suparjo, M.A.
201766033Saein ErvanaDr. Suparjo, M.A.
201766024Farid Ibnu SaniDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
201766025Hisyam Ainulsofwa MushafDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1717661013Samsul ArifinDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717661020Muhamad IdrusDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
191766019SulaimanDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
201766012M. Hananika Anugerah YusufDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
181766001Agus HariantoDr. H. Munjin, M.Pd.I.
191766040UsriatiDr. H. Munjin, M.Pd.I.
191766041WinarniDr. H. Munjin, M.Pd.I.
201766007Ika Nur FajriyatiDr. H. Munjin, M.Pd.I.
201766008Imron FalakDr. H. Munjin, M.Pd.I.
1717662023ZariyahDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
191766016Nofa Mustofa JamalDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
191766017Novia Isti SetiariniDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
191766018Rahayu Nur RohmahDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201766026Imam MubarokDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201766027Lubab El BananDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
181766003Aman TrismantoDr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I.
181766005Gunawan EfendiDr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I.
191766020Tulus PambudiDr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I.
191766021Yudhistira Destra RanggawardanaDr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I.
181766012LutfaniDr. Elya Munfarida, M.Ag.
191766026Gani SahidunDr. Elya Munfarida, M.Ag.
191766027Hamdan AdibDr. Elya Munfarida, M.Ag.
201766022Dhaoul NgazizahDr. Elya Munfarida, M.Ag.
181766014Ma`mun SyarifDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
181766015Mohammad AminudinDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181766016Muhammad Rifa`iDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191766007Dwi Ika Mu'minatunDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191766008FarikhatuzzahroDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191766009Fatkhatul Mar'ahDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201766019Anisatul MaghfirohDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201766020Atina Balqis IzzaDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201766023Fahim YustaharDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181766021Muhammad Nur RofikDr. Musta'in, M.Si.
181766017Muhamad Syaefudin MughniDr. Musta'in, M.Si.
181766023Ni`mah Setya AsihProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
191766032M. Utsman Arif FathahProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
191766033Muhammad NasrullahProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201766011M. Ainun Najih RomdhonProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201766013Nur HidayatProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
181766024NurohmanDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
181766026SarmanDr. Fajar Hardoyono, M.Sc.
181766028Siti MuyassarohDr. Nawawi, M.Hum.
181766029Sugeng RiyadiDr. Nawawi, M.Hum.
191766034MuntaqoDr. Nawawi, M.Hum.
191766035Nurkholis KurniawanDr. Nawawi, M.Hum.
181766031UmiatiDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181766032Wahyu Sabilar RosadDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
181766033Wiji UtomoDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
181766020Himawan MukhamadDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
181766019Fandi AkhmadDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
191766004Amir SyaifurrohmanDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191766005Anggun LukmanaDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191766006AyuningsihDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201766028Miko PriatinDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201766029Mimi SugiartiDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201766030Naini MardiyahDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191766010Idris Malikus SholehDr. M. Misbah, M.Ag.
191766011Kholid Mu'minDr. M. Misbah, M.Ag.
191766012Marfu'ah LaswaniyahDr. M. Misbah, M.Ag.
191766013Maryatun KiptiyahDr. M. Misbah, M.Ag.
191766014Masrur HasanDr. M. Misbah, M.Ag.
191766015MuhsinunDr. M. Misbah, M.Ag.
201766002Basuki RahmatDr. M. Misbah, M.Ag.
201766016Siti AisahDr. M. Misbah, M.Ag.
201766021Budi CahyonoDr. M. Misbah, M.Ag.
201766031NgadimanDr. M. Misbah, M.Ag.
191766024Fajar SubekhiDr. H. Syufa'at, M.Ag.
191766025Farizal Surno SuwitoDr. H. Syufa'at, M.Ag.
191766028HaryadiDr. H. Asdlori, M.Pd.I.
201766035Tato NugrohoDr. H. Asdlori, M.Pd.I.
191766029Iis SugiartiDr. Farichatul Maftuhah, M.Ag.
191766030Indah PrihatiDr. Farichatul Maftuhah, M.Ag.
191766031JubaedahDr. Farichatul Maftuhah, M.Ag.
191766036Nurlaily FauziatunDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
191766037Ofi Afiatun Hindun UlfahDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
201766034Satriyo PambudiDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
201766038Wakhidin ShodiqDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201766039Wasilatur RizkiyahDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201766037Ulfatun NafisahDr. Nurfuadi, M.Pd.I.
201766036TohirinDr. H. Siswadi, M.Pd.I.
181766018Aan AnsoriDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
181766025MustainDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
191766042Yamni YunusDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
191766043AkhsanDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
191763006Maulida KhafidohProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
191763007MunasirohProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201763028Fatchur RachmanProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201763030HaryonoProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
201763038MuslihunProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717632002Ewita Cahaya RamadantiDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1717632003Heni SulistyaningsihDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191763004Indah ZubaidahDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191763014Yuli SetiyaniDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191763016Agustina Laelatul FitrianiDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191763025Nuning Ermy UstantinahDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
191763029TarsimDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201763004Eko Hari PurnomoDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201763017Siti MarjiyahDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201763039Nur HidayahDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201763041Rosika PriasihDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201763043Siti Nur LaelyDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201763045SugiastutiDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
201763046Sukriyah NuraeniDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1717631003Novi IndrawatiDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717631004Nurul HidayatiDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717632007M. Arif Rahman WahidDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717632008Udin AfipudinDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
201763032Imam SururiDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
201763037Muhamad IqbalDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
201763040PurwokoDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717632006Janatun IstianaDr. Hartono, M.Si.
191763003Farida Umu Ma'rifahDr. Hartono, M.Si.
191763005Indri AstutiDr. Hartono, M.Si.
201763002Ary PurwantoDr. Hartono, M.Si.
201763003Budi Putra SeptianDr. Hartono, M.Si.
201763005Galih PrayogoDr. Hartono, M.Si.
1717631001FatuchahProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
1717632009Yunita SuryandariProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
1717632010Niswatun Aula HoparProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
191763008MuslimahProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
191763009Putri Puji Ayu LestariProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201763024Yuyun Yuniar KartikaProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201763025Ali WardanaProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201763034Kartika MegantaraProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
201763035KhamimProf. Dr. Fauzi, M.Ag.
191763018Faujatun NahdiyahDr. H. Munjin, M.Pd.I.
191763019FauziDr. H. Munjin, M.Pd.I.
191763001Aji Madia AbdurrohmanDr. Maria Ulpah, M.Si.
191763002Aldi PrasetyoDr. Maria Ulpah, M.Si.
201763012Nuning SetianaDr. Maria Ulpah, M.Si.
201763014PujiyantiDr. Maria Ulpah, M.Si.
201763015Rintati MegawatiDr. Maria Ulpah, M.Si.
201763016Siti BarokahDr. Maria Ulpah, M.Si.
191763020Isti'anatunDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
191763021KhafidinDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201763013Puji HaryonoDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201763018TarsiniDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201763019Umi HidayatunDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201763022YunarsihDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
201763023Yuni IsnaeniDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
191763022Laeli MubarokDr. H. Asdlori, M.Pd.I.
191763028Siti MutmainahDr. H. Asdlori, M.Pd.I.
201763029Fauzan RidloDr. H. Asdlori, M.Pd.I.
201763031Imam SugiartoDr. H. Asdlori, M.Pd.I.
191763023Muflihatul QiromahDr. M. Misbah, M.Ag.
191763024MuslikhunDr. M. Misbah, M.Ag.
201763044SoiminDr. M. Misbah, M.Ag.
191763026Nur LaelyDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191763027Rizki FitriantoDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
201763048TriyonoDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
191763010Sri MuliahDr. H. Siswadi, M.Ag.
191763011SulaemanDr. H. Siswadi, M.Ag.
201763006Jefri PramonoDr. H. Siswadi, M.Ag.
201763007KasyotoDr. H. Siswadi, M.Ag.
191763012Umi FarkhatunDr. Nurfuadi, M.Pd.I.
191763013Untung Setyo AjiDr. Nurfuadi, M.Pd.I.
201763026Arief Wahyu SetiawanDr. Nurfuadi, M.Pd.I.
201763027AriyantoDr. Nurfuadi, M.Pd.I.
191763015Zaenal FaizinDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
191763017Dea Amelia HaritsDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
201763008Khabib KhamaludinDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
201763009Khoerul AnamDr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
191763030Ulfatun KhasanahDr. Heru Kurniawan, M.A.
201763010Metros PrihatinDr. Heru Kurniawan, M.A.
201763011Mustofa KamaludinDr. Heru Kurniawan, M.A.
201763049TriyuniDr. Heru Kurniawan, M.A.
201763033IstiqomahDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
201763036Laela MukharohDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
201763042Siti KhojanahDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
201763047SunentiDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
201763001Ari Purnomo AjiDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
201763020Unik FepriyantiDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
201763021Yan EkawatiDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
1717641001Ardi PratiknoProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
201764004Ma'munProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
1717641002AsyiqinDr. Musta'in, M.Si.
201764002Efen NurfianaDr. Musta'in, M.Si.
201764006Nurlaila KengmalaphiDr. Musta'in, M.Si.
201764008Rizki Azis AbdullahDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
181764001Ahmad Chair MaulidaDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
20176400Harun ArrosyidDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
181764002M. Syahid AsgarDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
191764002Yudi KaryantoDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
201764007RujitoDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
191764003Zuhal QolbiDr. Nawawi, M.Hum.
191764004Mukhamad Abdul AzizDr. Nawawi, M.Hum.
201764001Deden WijayaDr. Nawawi, M.Hum.
201764005Muniroh BachohDr. Nawawi, M.Hum.
1717611002Sri RejekiDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1717611004Tri WidodoDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1717612001Alfa Riska NurlailaDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1717612002Nurlaeli DestiyantiDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
191761001Diah Paramita AmitarwatiDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
191761006Firdausi KautsarDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
191761007Titin RachmasariDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
201761002Afifudin ZuhdiDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
201761005Bayu Santo NugrohoDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
201761009Irfam SalimDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
201761014Rukmawan Suci LaswonoDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
201761016Lubbul UmamDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
191761002Lute Wahyu NurlitaDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
201761003Agus Sholeh FudinDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
201761015Wawan SetiawanDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1717611006Ahmad Muhammad FatihDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
1717611007RizaldiDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201761001Achmad Maimun AnwarDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201761010Lukman FirmansahDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
201761013MuhsininDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
1717612003Edy SugiartoDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
1717612004Nur HidayatDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
1717612005Wahyu MardiyantoDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
191761008Laelatul IstiqomahDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
201761004Ahmad RosadiDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
201761006Dodi MustajabDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
191761004RahmatullohDr. H. Syufa'at, M.Ag.
191761005Eka PurwantiDr. H. Syufa'at, M.Ag.
201761008Gilang Dwi Nur FirdausDr. H. Syufa'at, M.Ag.
201761012Muallifatur RosidahDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
181761001Fitriyana Nur PangestikaDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
181761004Rizka Noor AwalyDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
201761007Fitria Nurul AzizahDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
1717611001Fina Dairotun ImanahDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
1717611008Roqi YasinDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
191761003Muhammad Syafiq RofiDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
201761011Moh. NasrullohDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.